Tải Game

Đại lý tự

13/06/2019

Lão Gia cần đạt đến quan phẩm "Tòng lục phẩm" để vào Đại Lý Tự.

Sử dụng vật phẩm "Cáo trạng" để có thể mở tra án.

Mỗi tra án tối đa 3 Lão Gia khác có thể tham gia hỗ trợ.

Vị trí hỗ trợ có thể bị thay thế theo quy tắc: So danh hiệu (Đế, Vương), danh hiệu tương đương sẽ tỉ thí quan phẩm, quan phẩm tương đương sẽ tỉ thí chính tích, chính tích tương đương sẽ thay thế thất bại. Những người tham gia hỗ trợ có thể sử dụng vật phẩm "Thánh chỉ phá án" để bảo vệ vị trí hỗ trợ của mình. Thời gian bảo vệ là 1 giờ.

Các Lão Gia tham gia hỗ trợ sẽ nhận được thu lợi tra án tương đương với Lão Gia mở tra án. Lượng EXP tra án dùng để nâng cấp môn khách có kỹ năng tương ứng.

Lão Gia hãy cố gắng để nhận được thật nhiều thưởng lợi ích nhé.

BQT Lão Gia Lốc Cốc,

Trân Trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ