Tải Game

[HOT] Chuỗi sự kiện Đua TOP Open Beta - Tranh đoạt Lệnh bài Tuyệt Thế Hoàng Đế

21/09/2019

Phụng thiên thừa vận, Hoàng Đế chiếu viết:

Ngày lành, tháng nhớ, năm thương, Lão Gia Lốc Cốc trình làng. Mời nhân tài nơi nơi cùng hòa chung vào chuỗi sự kiện siêu to khổng lồ chào mừng Lão Gia Lốc Cốc:

OPEN BETA 17/9/2019

1. Đua TOP Thế Lực Liên Server

Nội dung: Lão gia đua TOP điểm Thế lực và lọt vào TOP10 tại thời điểm tổng kết sẽ nhận được phần thưởng tương ứng
Phạm vi: 3 cụm server, mỗi cụm có 1 sự kiện Đua TOP riêng biệt: S1-10, S11-20, S21-30
Thời gian: 14 ngày kể từ ngày mở server đầu tiên trong cụm, chốt thế lực vào 23:59 ngày thứ 14

- Cụm 1: từ 10:00 ngày 17/9/2019 đến 23:59 ngày 30/9/2019
- Cụm 2: 14 ngày kể từ ngày mở S11<thời gian cụ thể sẽ được cập nhật khi sự kiện của Cụm 2 bắt đầu>
- Cụm 3: 14 ngày kể từ ngày mở S21<thời gian cụ thể sẽ được cập nhật khi sự kiện của Cụm 3 bắt đầu>

Phần thưởng:
 

TOP  Phần thưởng
1 Đan Võ Lực Bách Luyện x5
Đan Trí Lực Bách Luyện x5
Đan Chính Trị Bách Luyện x5
Đan Mị Lực Bách Luyện x5
Bộ trang bị Công Tước x5 (1 bộ bao gồm 1 Bào Công Tước, 1 Đao Công Tước, 1 Ngọc Công Tước)
Phần thưởng hiện vật: Lệnh bài Tuyệt Thế Hoàng Đế mạ vàng 9999 đặc biệt của Lão Gia Lốc Cốc
2 Đan Võ Lực Bách Luyện x4
Đan Trí Lực Bách Luyện x4
Đan Chính Trị Bách Luyện x4
Đan Mị Lực Bách Luyện x4
Bộ trang bị Công Tước x2 (1 bộ bao gồm 1 Bào Công Tước, 1 Đao Công Tước, 1 Ngọc Công Tước)
3 Đan Võ Lực Bách Luyện x3
Đan Trí Lực Bách Luyện x3
Đan Chính Trị Bách Luyện x3
Đan Mị Lực Bách Luyện x3
Bộ trang bị Công Tước x1 (1 bộ bao gồm 1 Bào Công Tước, 1 Đao Công Tước, 1 Ngọc Công Tước)
4-5 Đan Võ Lực Cửu Chuyển x6
Đan Trí Lực Cửu Chuyển x6
Đan Chính Trị Cửu Chuyển x6
Đan Mị Lực Cửu Chuyển x6
Bộ trang bị Hầu Tước x2 (1 bộ bao gồm 1 Bào Hầu Tước, 1 Đao Hầu Tước, 1 Ngọc Hầu Tước)
6-10 Đan Võ Lực Cửu Chuyển x4
Đan Trí Lực Cửu Chuyển x4
Đan Chính Trị Cửu Chuyển x4
Đan Mị Lực Cửu Chuyển x4
Bộ trang bị Hầu Tước x1 (1 bộ bao gồm 1 Bào Hầu Tước, 1 Đao Hầu Tước, 1 Ngọc Hầu Tước)

Công bố và thời gian trao thưởng:
- BXH sẽ được cập nhật trên fanpage vào 12h trưa các ngày 2, 5, 10 và 14 của sự kiện
- Kết quả cuối cùng sẽ được công bố trên cả fanpage và trang chủ của Lão Gia Lốc Cốc
- Phần thưởng ingame sẽ được trao trong vòng 24h, phần thưởng hiện vật sẽ được trao trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả.


Lệnh bài Tuyệt Thế Hoàng Đế độc quyền Lão Gia Lốc Cốc

 

2. Đua TOP "Nông dân" Liên server

Nội dung: 10 Lão gia có cấp VIP không quá VIP2 và có điểm thế lực tại thời điểm tổng kết cao nhất sẽ được nhận phần thưởng tương ứng
Phạm vi: 3 cụm server, mỗi cụm có 1 sự kiện Đua TOP riêng biệt: S1-10, S11-20, S21-30
Thời gian: 14 ngày kể từ ngày mở server đầu tiên trong cụm, chốt điểm thế lực vào 22:00 ngày thứ 14

- Cụm 1: từ 10:00 ngày 17/9/2019 đến 22:00 ngày 30/9/2019
- Cụm 2: 14 ngày kể từ ngày mở S11<thời gian cụ thể sẽ được cập nhật khi sự kiện của Cụm 2 bắt đầu>
- Cụm 3: 14 ngày kể từ ngày mở S21<thời gian cụ thể sẽ được cập nhật khi sự kiện của Cụm 3 bắt đầu>

Cách thức tham gia: Trước thời gian chốt điểm thế lực 1 ngày, ban tổng kết sự kiện của Lão Gia Lốc Cốc sẽ bắt đầu tiến hành các công việc để tổng kết sự kiện. Các Lão gia tham gia sự kiện Đua TOP "Nông dân" Liên server cần chú ý theo dõi tin tức trên Fanpage và trang chủ để tham gia tổng kết sự kiện

Phần thưởng:

TOP Phần thưởng (KNB)
1 2400 KNB + 1 bộ trang bị Bá Tước
2 1600 KNB
3 1200 KNB
4-5 800 KNB
6-10 600 KNB

Lưu ý:
- Phần thưởng sẽ được gửi qua thư ingame sau khi công bố kết quả trong vòng 24h.

3. Đua TOP EXP Liên minh liên server

Nội dung: Liên minh của Lão gia đua TOP EXP Liên minh và lọt vào TOP10 tại thời điểm tổng kết sẽ nhận được phần thưởng tương ứng
Phạm vi: Liên server
Thời gian: 7 ngày kể từ ngày mở server đầu tiên, chốt điểm EXP Liên minh vào 22:00 ngày thứ 7

Phần thưởng:

- Minh chủ:

TOP Phần thưởng
1 6000 KNB
2 5000 KNB
3 4000 KNB
4-5 3000 KNB
6-10 2000 KNB

 

- Thành viên:

TOP Phần thưởng
1 10000 KNB
2 6000 KNB
3 4000 KNB
4-5 3000 KNB
6-10 2000 KNB

Lưu ý: 
- Phần thưởng sẽ được gửi qua thư ingame sau khi công bố kết quả trong vòng 24h.

BQT Lão Gia Lốc Cốc,

Trân Trọng!

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ